Informacja o dofinansowaniu POIiŚ 2014-2020

31/08/2016

PWiK Sp. z o.o. w listopadzie 2015 złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: "Gospodarka ściekowa w Garwolinie" w ramach

konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2.3/1/2015) obejmującego wykonanie:

Zadanie 1.  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków,

Zadanie 1a. Renowacja kolektorów sanitarnych na terenie miasta Garwolina.

Zadanie 2.  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Andersa, Sławińska, Cicha, etap III i IV

Zgodnie z regulaminem konkursu Spółka uzyskała 29 pkt (max.35), co przełożyło się na 7 miejsce listy rankingowej (99 wniosków),

W dniu 29.08.2016r w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach POIiŚ 2014-2020 działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, projektu: „Gospodarka ściekowa w Garwolinie

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3,25 km; modernizację kanalizacji sanitarnej o długości 3,21 km; Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Projekt zakończy się do 31.12.2019 roku.

Szacunkowy koszt całkowity tego przedsięwzięcia wyniesie 52.008.735,37 zł, z czego 25.004.313,95 zł dofinansuje Unia Europejska.

Instytucją Wdrażającą projekt jest NFOŚiGW w Warszawie.

Osiągnięcie efektu ekologicznego planowane jest do 30.01 2020 roku.

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.